Arbeidsongeschiktheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten uitkeringslasten ongevallen verzekering CN - € 813
BIJDRAGE ZBO/RWT Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-int WAZ/WAO/WIA - € 75.658
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WAZ Uitkeringslasten - € 125.521
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WGA Eigenrisicodragers Uitkeringslasten - € 310.932
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten IVA Uitkeringslasten - € 2.425.658
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WGA Uitkeringslasten - € 2.646.644
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WAO Uitkeringslasten - € 4.116.660