Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten Re-integratie WW - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten cessantia CN - € 20
Opdrachten Opdrachten Opdrachten - € 1.041
Bijdrage ZBO en RWT Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Scholing WW - € 4.000
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 4.947
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Overgangsreg. aanp. dagloonbesluit werknregelingen - € 28.500
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten IOW - € 69.600
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WW Uitkeringslasten - € 4.402.744