Ziekte en zwangerschap

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 0
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten ZW Eigen Risico - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten ziekte verzekering CN - € 3.188
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten TAS - € 4.716
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten WAZO Uitkeringslasten - € 1.178.791
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten ZW Uitkeringslasten - € 1.627.534