Oudedagsvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten MKOB - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW - € 0
Opdrachten Opdrachten Opdrachten - € 0
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Overbruggingsregeling - € 4.006
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten algemene ouderdomsverzekering CN - € 19.003
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten Inkomensondersteuning AOW - € 929.630
INKOMENSOVERDRACHTEN Inkomensoverdrachten AOW Uitkeringslasten - € 37.195.249