Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Personeel overig - € 2.199
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Automatisering - € 6.962
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Materieel - € 10.066
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Externe inhuur - € 11.348
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Bijdrage SSO's - € 41.254
Apparaatuitgaven Apparaatuitgaven Personeel - € 230.573