Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verzameluitkering Verzameluitkering Verzameluitkering - € 0
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen Bijdrage AG SZW - € 47
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen AG CJIB - € 96
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst v Ondernemend Nederland - € 144
Opdrachten Opdrachten Handhaving algemeen - € 478
Bijdrage andere hoofdstukken Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Financien - € 1.102
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 2.582
Bekostiging Bekostiging Uitvoeringskosten CN - € 4.158
Opdrachten Opdrachten Opdrachten ov - € 13.952