Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 651.562
2 Curatieve zorg € 50.150.705
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 25.294.866
4 Zorgbreed beleid € 1.130.063
5 Jeugd € 117.753
6 Sport en bewegen € 86.241
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 266.660
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.348.368
9 Algemeen € 53.691
10 Apparaatsuitgaven € 361.603
11 Nominaal en onvoorzien € 0