BES-fonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
BES-fonds Opdrachten Onderzoek - € 0
BES-fonds Bijdrage aan medeoverheden Vrije uitkering - € 44.316