Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nog Onverdeeld Loonbijstelling - - € 0
Nog Onverdeeld Prijsbijstelling - - € 0
Nog Onverdeeld Onvoorzien Programma onvoorzien - € 0
Nog Onverdeeld Onvoorzien Apparaat onvoorzien - € 0