Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Minderjarige deelnemers bol ( R) - € 12
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R) - € 3.847
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Deeltijd vo ( R) - € 2.558
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) - € 492
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vo ( R) - € 58.761
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vso ( R) - € 351
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten STOEB/ALR (NR) - € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) - € 2.405