Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijsdeel wo - € 2.281.781
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderzoeksdeel wo - € 2.060.420
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Deel ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek - € 686.483
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Studievoorschotmiddelen - € 72.412
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Profilering en zwaartepuntvorming - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Onderwijskaliteit en studiesucces, en profilering - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies (regelingen) Subsidieregeling Sirius programma - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies (regelingen) Subsidieregeling Libertas Noodfonds - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies (regelingen) Open en online onderwijs - € 184
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies (regelingen) Overig - € 1.835
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten Uitbesteding - € 2.536
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties - € 25.045