Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 47.233
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 31.901
14 Wegen en verkeersveiligheid € 96.429
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 31.659
17 Luchtvaart € 27.696
18 Scheepvaart en havens € 57.139
19 Klimaat € 52.183
20 Lucht en geluid € 36.862
21 Duurzaamheid € 22.523
22 Externe veiligheid en risico's € 15.264
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 26.901
24 Handhaving en toezicht € 109.994
25 Brede doeluitkering € 95.561
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.010.410
97 Algemeen departement € 73.748
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 317.541
99 Nominaal en onvoorzien € 0