Luchtvaart

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtvaart Opdrachten Opdrachten GIS - € 909
Luchtvaart Opdrachten Caribisch Nederland - € 1.397
Luchtvaart Opdrachten Overige Opdrachten - € 9.917
Luchtvaart Subsidies (regelingen) Leefbaarheidsfonds - € 1
Luchtvaart Subsidies (regelingen) Overige Subsidies - € 2.953
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen Waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) - € 4.422
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen Waarvan bijdrage aan RWS - € 213
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen Waarvan bijdrage aan KNMI - € 14
Luchtvaart Bijdrage aan medeoverheden Waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) - € 6.356
Luchtvaart Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.255
Luchtvaart Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s LVNL - € 88
Luchtvaart Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige bijdragen - € 171