Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Veiligheid chemische stoffen Opdrachten - - € 382
Veiligheid chemische stoffen Subsidies (regelingen) NANoREG - € 0
Veiligheid chemische stoffen Subsidies (regelingen) Overige Subsidies - € 102
Veiligheid chemische stoffen Bijdrage aan agentschappen Waarvan bijdrage aan RWS - € 2.631
Veiligheid chemische stoffen Bijdrage aan agentschappen Overige bijdragen - € 220
Veiligheid biotechnologie Opdrachten - - € 325
Veiligheid bedrijen en transport Opdrachten Omgevingsveiligheid - € 1.014
Veiligheid bedrijen en transport Opdrachten Uitvoering Veiligheid inrichtingen en basisnetten - € 562
Veiligheid bedrijen en transport Opdrachten Overige Opdrachten - € 1.885
Veiligheid bedrijen en transport Subsidies (regelingen) Asbest - € 88
Veiligheid bedrijen en transport Subsidies (regelingen) Overige Subsidies - € 2.315
Veiligheid bedrijen en transport Bijdrage aan agentschappen Waarvan bijdrage aan RWS - € 1.933
Veiligheid bedrijen en transport Bijdrage aan medeoverheden Bijdrage programma externe veiligheid - € 100
Veiligheid bedrijen en transport Inkomensoverdrachten - - € 3.707