Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies (regelingen) - - € 3.626
Algemeen Opdrachten Handhaving - € 369
Algemeen Opdrachten Opdrachten overig - € 14.924
Algemeen Bekostiging Uitvoeringskosten Caribisch Nederland - € 4.851
Algemeen Bijdrage aan agentschappen Agentschap SZW - € 0
Algemeen Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst Ondernemend Nederland - € 171
Algemeen Bijdrage aan agentschappen Agentschap CJIB - € 65
Algemeen Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken Ministerie van Financiën - € 1.075