Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) IKNL en NKI - € 57.079
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Zwangerschap en geboorte - € 3.982
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) - € 3.721
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen - € 28.202
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ - € 14.094
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Nederlandse transplantatie stichting - € 912
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Orgaandonatie en transplantatie - € 4.526
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten - € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Antibioticaresistentie - € 10.048
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum - € 4.114
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg - € 42
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Hoofdlijnenakkoord MSZ - € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Hoofdlijnenakkoord GGZ - € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg - € 2.128
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging - € 370
Kwaliteit en veiligheid Subsidies (regelingen) Overig - € 44.138
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie - € 7.609
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overig - € 389
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen aCBG - € 214
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen CIBG: Donorregister - € 8.238
Kwaliteit en veiligheid Bijdrage aan agentschappen Overig - € 1.714
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 1.713
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Sluitende aanpak personen met verward gedrag - € 21
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers - € 2.888
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Vertrouwenspersoon in de ggz - € 7.507
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Suïcidepreventie - € 8.097
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Subsidieregeling Borstvergroting transgenders - € 753
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies (regelingen) Overig - € 9.559
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- - € 2.749.100
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen - € 39.885
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen - € 854
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Implementatie wet verplichte GGZ - € 213
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overig - € 2.102
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdrage aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG - € 5.208
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen - € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 0
Ondersteuning van het stelsel Subsidies (regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen - € 1.083
Ondersteuning van het stelsel Subsidies (regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg - € 902
Ondersteuning van het stelsel Subsidies (regelingen) Overig - € 2.719
Ondersteuning van het stelsel Bekostiging Overig - € 153
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel - € 25.185
Ondersteuning van het stelsel Inkomensoverdrachten Overig - € 101
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Risicoverevening - € 1.084
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel - € 267
Ondersteuning van het stelsel Opdrachten Overig - € 16
Ondersteuning van het stelsel Bijdrage aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers - € 12.467
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: Onverzekerden - € 0
Ondersteuning van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 400
Ondersteuning van het stelsel Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 - € 0
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 48.600.000