Sport en bewegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies (regelingen) Sport en bewegen in de buurt - € 1.041
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies (regelingen) Overig - € 914
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Overig - € 0
Passend sport- en beweegaanbod Opdrachten Sport en bewegen in de buurt - € 159
Uitblinken in sport Subsidies (regelingen) Topsportevenementen - € 3.658
Uitblinken in sport Subsidies (regelingen) Overig - € 5
Uitblinken in sport Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling - € 0
Uitblinken in sport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Subsidies (regelingen) Overig - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Opdrachten Kennis als fundament - € 129
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig - € 0
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken Overig - € 0
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Inclusief sporten - € 1.752
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Vaardig in bewegen - € 100
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 43.436
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Positief sportklimaat - € 254
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Vitale sportaanbieders - € 13.199
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Topsportevenementen - € 7.173
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Topsportprogramma’s - € 40.005
Sport verenigt Nederland Subsidies (regelingen) Kennis en innovatie sportbeleid - € 8.066
Sport verenigt Nederland Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling - € 13.212
Sport verenigt Nederland Opdrachten Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 2.584
Sport verenigt Nederland Opdrachten Kennis en innovatie sportbeleid - € 167
Sport verenigt Nederland Opdrachten Overig - € 368
Sport verenigt Nederland Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Dopingautoriteit - € 2.568
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan medeoverheden Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 184.943
Sport verenigt Nederland Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding - € 356
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken GF: Inclusief sporten - € 0
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties - € 0
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken BZ: Internationaal - € 57
Sport verenigt Nederland Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken Sportakkoord - € 0