Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale samenwerking Opdrachten Overig - € 0
Internationale samenwerking Bijdrage aan agentschappen Overig - € 962
Internationale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties World Health Organization - € 2.906
Internationale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig - € 6.335
Eigenaarsbijdrage RIVM Bekostiging Overig - € 0
Eigenaarsbijdrage RIVM Bijdrage aan agentschappen Eigenaarsbijdrage RIVM - € 18.864
Eigenaarsbijdrage RIVM Bijdrage aan agentschappen Eigenaarsbijdrage aCBG - € 500
Eigenaarsbijdrage RIVM Bijdrage aan agentschappen Eigenaarsbijdrage CIBG - € 353
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties Garanties Overig - € 5