Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 744.334
2 Curatieve zorg € 51.663.797
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 29.781.358
4 Zorgbreed beleid € 988.350
5 Jeugd € 89.702
6 Sport en bewegen € 324.146
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 255.535
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.582.755
9 Algemeen € 29.925
10 Apparaatsuitgaven € 398.874
11 Nominaal en onvoorzien € 0