Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Waarvan garantieverplichtingen - € 0