Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Waarvan garantieverplichtingen - € 0