Klimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 2.674
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 23.913
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten Opdrachten - € 7.704
Klimaat Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 10.792
Klimaat Opdrachten Opdrachten - € 10.808
Klimaat Subsidies(regelingen) Subsidies - € 0