Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 30.634
12 Waterkwaliteit € 4.564
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 172.802
14 Wegen en verkeersveiligheid € 30.322
15 Openbaar vervoer € 6.021
16 Spoor € 19.709
17 Luchtvaart € 20.617
18 Scheepvaart en havens € 4.707
19 Klimaat € 55.891
20 Lucht en geluid € 25.638
21 Duurzaamheid € 19.262
22 Externe veiligheid en risico's € 42.203
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 40.781
24 Handhaving en toezicht € 110.047
25 Brede doeluitkering € 1.807.451
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.453.944
97 Algemeen departement € 45.168
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 296.110
99 Nominaal en onvoorzien € 8.593