Regionaal, lokale infrastructuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verplichtingen - - - € 182.873