Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 0
3 Voortgezet onderwijs € 0
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 0
6 Hoger beroepsonderwijs € 0
7 Wetenschappelijk onderwijs € 0
11 Studiefinanciering € 0
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 0
13 Lesgelden € 0
14 Cultuur € 1.306.200
15 Media € 0
25 Emancipatie € 0