Externe veiligheid en risico's

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verplichtingen - - - € 33.309
Verplichtingen 22 Verplichtingen - - € 33.309