2017

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 7.564.958
IIIB Kabinet van de Koning € 2.390
IIIC Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten € 1.620
IXB Financiën € -22.000
J Deltafonds € 1.178.868
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 629.000
X Defensie € 2.890.871