2018

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
B Gemeentefonds € 28.281.870
I De Koning € 42.284
IIIA Algemene Zaken € 58.308
IIIB Kabinet van de Koning € 2.431
IIIC Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten € 2.494
IXB Financiën € 10.257.820
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 38.304.190
X Defensie € 2.263.299