Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Voortgezet Onderwijs Verplichtingen Waarvan overig - € 8.011.153