Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Higher Education Verplichtingen Waarvan overig - € 2.967.916