Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Wetenschappelijk onderwijs Verplichtingen Waarvan overig - € 4.493.538