Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.472.423
3 Voortgezet onderwijs € 8.011.153
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.278.330
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.967.916
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.493.538
8 Internationaal beleid € 11.116
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 180.323
11 Studiefinanciering € 5.373.215
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 89.501
13 Lesgelden € 6.555
14 Cultuur € 388.142
15 Media € 989.426
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.030.906
25 Emancipatie € 5.831
91 Nominaal en onvoorzien € -244.318
95 Apparaatsuitgaven € 250.133