Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector - - - € 15.708
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garantie DNB - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen - € 0