Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Cultuur Verplichtingen - € 589.734
Cultuur Cultuur Waarvan garantieverplichtingen - € 0