Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs Verplichtingen - € 8.681.647
Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs Waarvan garantieverplichtingen - € 0