Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Verplichtingen - € 3.258.567
Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Waarvan garantieverplichtingen - € 0