Infrastructuur en Waterstaat

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 30.755
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 26.820
14 Wegen en verkeersveiligheid € 33.587
16 Spoor € 11.497
17 Luchtvaart € 40.424
18 Scheepvaart en havens € 6.070
19 Klimaat € 44.302
20 Lucht en geluid € 24.825
21 Duurzaamheid € 27.673
22 Externe veiligheid en risico's € 29.349
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 53.728
24 Handhaving en toezicht € 108.072
25 Brede doeluitkering € 898.544
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 7.795.954
97 Algemeen departement € 50.214
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 293.059
99 Nominaal en onvoorzien € -15.973