Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 949.905
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 7.037.743
3 Arbeidsongeschiktheid € 10.238.105
4 Jonggehandicapten € 3.359.378
5 Werkloosheid € 3.895.568
6 Ziekte en zwangerschap € 2.906.702
7 Kinderopvang € 3.286.740
8 Oudedagsvoorziening € 39.629.888
9 Nabestaanden € 366.304
10 Tegemoetkoming ouders € 5.721.498
11 Uitvoeringskosten € 2.026.973
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 311.004
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 332.063
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 39.461
99 Nominaal en onvoorzien € 173.579