Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's - - - € 448.044
Uitvoeringskosten - - - € 1.578.929