Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 681.398
2 Curatieve zorg € 3.152.861
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 5.240.778
4 Zorgbreed beleid € 975.548
5 Jeugd € 101.104
6 Sport en bewegen € 408.968
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 260.435
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.051.849
9 Algemeen € 25.589
10 Apparaatsuitgaven € 310.823
11 Nominaal en onvoorzien € -31.169