Tegemoetkoming specifieke kosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tegemoetkoming specifieke kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - - € 5.051.849