Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
41 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen € 402.767
42 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat € 454.310
43 Sociale vooruitgang € 347.113
44 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling € 621.118
45 Multilaterale samenwerking en overige inzet € 95.957