2015

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
IXB Financiën € 5.902.732
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 517.337