Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 3.700
3 Voortgezet onderwijs € 21.057
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 34.560
6 Hoger beroepsonderwijs € 25.983
7 Wetenschappelijk onderwijs € 0
14 Cultuur € 432.037