Financiën

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
2 Financiele markten € 4.163.500
3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector € -2.397.428
4 Internationale financiële betrekkingen € -67.087.922
5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen € 255.442