Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € -194
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 5.866
6 Hoger beroepsonderwijs € 70.434
7 Wetenschappelijk onderwijs € 9.017
14 Cultuur € 55.649
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € -846