Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in nieuw materieel 318,070 € 1.452.071
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in infrastructuur 183,028 € 924.264
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in ICT 47,153 € 96.110
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek 55,641 € 57.058
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bijdrage aan de NAVO 29,114 € 29.095
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Reservering valutaschommelingen - € 0