2017

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
I De Koning € 42.037
IIIB Kabinet van de Koning € 2.422
IIIC Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten € 1.509
IXB Financiën € 26.254.612
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 176.464
X Defensie € 2.129.841