Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 19.065
3 Voortgezet onderwijs € 45.105
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € -20.656
6 Hoger beroepsonderwijs € 53.463
7 Wetenschappelijk onderwijs € -22.983
14 Cultuur € 103.359
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € -889