2018

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 6.826.356
B Gemeentefonds € 29.371.165
C Provinciefonds € 2.454.353
F Diergezondheidsfonds € 52.393
H BES-fonds € 38.619
I De Koning € 42.813
IIA Staten Generaal € 154.783
IIB Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad € 127.843
IIIA Algemene Zaken € 64.473
IV Koninkrijksrelaties € 434.458
IXB Financiën € 1.878.992
J Deltafonds € 2.983.919
V Buitenlandse Zaken € 8.956.155
VI Justitie en Veiligheid € 13.268.023
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 6.007.089
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 42.675.735
X Defensie € 11.958.367
XII Infrastructuur en Milieu € 8.196.151
XIII Economische Zaken € 14.876.518
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 77.352.333
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 16.202.631
XVII Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking € 2.727.142